Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

Прикладна механіка та основи конструювання

worker

Гембара,
Наталя Олександрівна

доцент,
кандидат технічних наук

Лекції_9_16_ПМіОК.pdf

Лекції_1_8_ПМіОК.pdf

Дисципліна «Прикладна механіка і основи конструювання» є комплексною загально-технічною дисципліною, яка забезпечує фундаментальну підготовку спеціалістів немеханічних спеціальностей академії. Курс містить найважливіші розділи дисциплін «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин» та формує у майбутніх спеціалістів базові знання з питань рівноваги, структури, кінематики та динаміки сучасних типових механізмів і машин. Набуті знання при вивченні дисципліни «Прикладна механіка і основи конструювання» є базою для освоєння циклу спеціальних дисциплін, в яких розглядаються основи теорії, розрахунку, конструювання й експлуатації електромеханічних систем та їх елементів, які зокрема зустрічаються і в поліграфічному обладнанні. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Прикладна механіка і основи конструювання».

 

Короткий опис навчальної програми   Силабус
Робоча програма    

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf
 • Деталі машин

 • Розрахунок механічних передач.pdf
 • Розрахунок_зєднань.pdf
 • Завдания по ІДЗ ДМ-1.pdf
 • Вибрані лекції з деталей машин.pdf
 • Галерея студентських робіт.pdf
 • 3D-моделі редукторів1.pdf
 • Завдання з KPDM_2020.pdf
 • Навчальний фільм.pdf
 • Навчальний фільм 'Редуктори'.html
 • Галерея студентських робіт.html
 • Побудова 3D-моделі косозубого колеса.htm
 • Побудова 3D-моделі корпуса редуктора.html
 • Навчальний фільм 'Підвісні конвеєри'.html
 • Дистанційна відеоконференція Zoom Деталі машин.pdf
 • Різьба-1.mp4
 • Різьба-2.mp4
 • Різьба-3.mp4
 • Різьба-4.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -1.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -2.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -3.mp4
 • Групи болтів_1.mp4
 • Групи_болтів_2.mp4
 • Групи болтів_3.mp4
 • Передачі_1.mp4
 • Передачі_2.mp4
 • Передачі_3.mp4
 • Пасові передачі _1.mp4
 • Пасові передачі_2.mp4
 • Пасові передачі_3.mp4
 • Пасові передачі_4.mp4
 • Пасові передачі_5.mp4
 • Пасові педедачі _6.mp4
 • Зубчасті передачі_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_2.mp4
 • Розрахунок зубчасті передач на згин_1.mp4
 • Розрахунок зубчастих передачі, згин_2.mp4
 • ланцюгові передачі 1.mp4
 • Ланцюгові передачі 2.mp4
 • ланцюгові передачі 3.mp4
 • Вали.html
 • косозубі передачі -1.html
 • косозубі передачі -2.html
 • черв_передачі.html
 • конічні_передачі.html
 • Підшипники.html
 • Підшипники-2.html
 • Підшипники-практичні.html
 • Шпонки-шліци.html
 • Стрічкові конвеєри.html
 • Компонування редуктора.html