Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

Технічна механіка

worker

Угрин,
Любомир Степанович

доцент,
кандидат технічних наук
worker

Гембара,
Наталя Олександрівна

доцент,
кандидат технічних наук

ТМ Лекції.pdf

Дисципліна «Технічна механіка» відноситься до числа загально інженерних дисциплін, яка закладає підґрунтя знань майбутнього фахівця.

Основною метою викладання дисципліни є вивчення елементів загальної теорії механізмів і машин, елементів загальної теорії напружень в деталях конструкцій та машин, вивчення різноманітних механічних передач (з розрахунком і підбором їх елементів), а також формування умінь проектувати конструкції і механізми та інтерпретувати явища, що виникають при експлуатації машин.

Використання знань та вмінь здобутих при вивченні курсу технічної механіки дозволяє науково і обґрунтовано підійти до розв’язку інженерних завдань.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен володіти здатністю виявляти сутність науково-технічних проблем, які виникають в процесі професійної діяльності, і залучати для їх вирішення відповідний фізико-математичний апарат, бути готовим до виконання розрахунково-експериментальних робіт і до вирішення науково технічних задач у сфері прикладної механіки на основі досягнень техніки і технологій, класичних і технічних теорій і методів, фізико-механічних, математичних і комп’ютерних моделей, які мають достатньо високий ступінь адекватності реальним процесам, машинам і конструкціям, здатним до ефективної роботи у групі по розв’язанню проблем пов’язаних з будовою, конструкцією і правильною експлуатацією нескладних машин. Повинен володіти методикою складання описів виконаних розрахунково-експериментальних робіт і розроблюваних проектів, вміти обробляти і аналізувати отримані результати, готувати дані для складання звітів і презентацій, написання доповідей, статей і іншої науково-технічної документації.

В процесі навчання студенти можуть закріпити теоретичні знання на практичних і лабораторних заняттях. При виконанні індивідуальних завдань студенти мають можливість користуватися ЕОМ, застосовуючи відповідні програми в комп’ютерному центрі кафедри.

Дисципліна забезпечена відповідним методичним матеріалом, літературою.

Короткий зміст робочої програми   Силабус
Робоча програма    

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf
 • Деталі машин

 • Розрахунок механічних передач.pdf
 • Розрахунок_зєднань.pdf
 • Завдания по ІДЗ ДМ-1.pdf
 • Вибрані лекції з деталей машин.pdf
 • Галерея студентських робіт.pdf
 • 3D-моделі редукторів1.pdf
 • Завдання з KPDM_2020.pdf
 • Навчальний фільм.pdf
 • Навчальний фільм 'Редуктори'.html
 • Галерея студентських робіт.html
 • Побудова 3D-моделі косозубого колеса.htm
 • Побудова 3D-моделі корпуса редуктора.html
 • Навчальний фільм 'Підвісні конвеєри'.html
 • Різьба-1.mp4
 • Різьба-2.mp4
 • Різьба-3.mp4
 • Різьба-4.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -1.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -2.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -3.mp4
 • Групи болтів_1.mp4
 • Групи_болтів_2.mp4
 • Групи болтів_3.mp4
 • Передачі_1.mp4
 • Передачі_2.mp4
 • Передачі_3.mp4
 • Пасові передачі _1.mp4
 • Пасові передачі_2.mp4
 • Пасові передачі_3.mp4
 • Пасові передачі_4.mp4
 • Пасові передачі_5.mp4
 • Пасові педедачі _6.mp4
 • Зубчасті передачі_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_2.mp4
 • Розрахунок зубчасті передач на згин_1.mp4
 • Розрахунок зубчастих передачі, згин_2.mp4
 • ланцюгові передачі 1.mp4
 • Ланцюгові передачі 2.mp4
 • ланцюгові передачі 3.mp4
 • Вали.html
 • косозубі передачі -1.html
 • косозубі передачі -2.html
 • черв_передачі.html
 • конічні_передачі.html
 • Підшипники.html
 • Підшипники-2.html
 • Підшипники-практичні.html
 • Стрічкові конвеєри.html
 • Компонування редуктора.html