Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

Інженерна комп'ютерна графіка

ІіКГ_лабораторні.pdf

Завдання до лаб1.pdf

ACAD_ЄСКД.rar

Інструкція до встановлення ЄСКД для ACAD.pdf

Завдання до лаб2.pdf

Завдання до лаб3.pdf

Завдання для деталювання.pdf

Курс «Інженерна комп’ютерна графіка», який входить в перелік
загальноінженерних дисциплін освітнього напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», становить основу інженерної освіти спеціалістів поліграфічного виробництва.
Мета викладання дисципліни: навчити геометричному моделюванню об’єктів та процесів, виконанню i читанню різноманітних креслеників технічного призначення.
Перелік знань, вмінь, навичок: оволодіння навичками виконання та читання креслеників різного призначення таких, що виконуються вручну та за допомогою комп'ютерних програм, складання геометричних моделей, розв’язання за рисунками, креслениками та моделями інженерних геометричних задач, у тому числі i задач оптимiзацiї.
Даний курс, який складається з трьох базових розділів (основи нарисної геометрії, інженерна графіка та комп’ютерна графіка), в комплексі покликаний розвинути творчу уяву спеціаліста, репродукційне та образотворче сприйняття навколишнього світу з метою вільного читання і створення технічних креслеників.
Базою цієї дисципліни мав би бути шкільний курс з креслення, який, на жаль, відсутній у школах. Але, незважаючи на це, студенти, мають можливість надолужити прогаяне, та вивчаючи дану дисципліну.
Розділ «Нарисна геометрія» є граматикою інженерної графіки та розглядає теоретичні основи геометричного відображення на площині тривимірних об’єктів методами прямокутного проекціювання, деякі способи перетворення проекцій та системи аксонометричних (наочних) зображень.
«Інженерна графіка» на основі методів проекційних зображень формує знання, вміння складати та читати технічні кресленики, інші графічні та текстові документи з допустимими умовностями та спрощеннями, які встановлені державними стандартами. 
На зміну традиційним методам проектування приходять комп’ютерні технології, що дозволяють швидко, якісно та з мінімальними витратами праці виконати на ПЕОМ як розрахунки, так і кресленики. Це якраз і складає основу третього розділу даної дисципліни – «Комп’ютерна графіка».
Теоретичні знання та навички студенти закріпляють на практичних заняттях, виконуючи низку графічних завдань з геометричного та проекційного креслення, технічних креслеників з’єднань, ескізів, простих складальних одиниць, робочих креслеників деталей поліграфічних машин та будівельних креслеників, які пов’язані з проектуванням технологічних процесів поліграфічного виробництва. Окремі графічні завдання студенти виконують на лабораторних заняттях в системі AutoCAD 2016 та новішими.
На кафедрі функціонують спеціалізовані класи для організації навчального процесу та СРС з інженерної та комп’ютерної графіки. Дисципліна належним чином забезпечена інформаційними дидактичними матеріалами – підручниками, навчальними посібниками та методичними розробками, наочними засобами та широким спектром роздаткових матеріалів.
Кращі студенти під керівництвом викладачів кафедри багаторазово виборювали призові місця з інженерної та комп’ютерної графіки на Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, що говорить про високий рівень підготовки в царині цих наук.

Короткий опис робочої програми   Силабус
Робоча програма    

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf
 • Деталі машин

 • Розрахунок механічних передач.pdf
 • Розрахунок_зєднань.pdf
 • Завдания по ІДЗ ДМ-1.pdf
 • Вибрані лекції з деталей машин.pdf
 • Галерея студентських робіт.pdf
 • 3D-моделі редукторів1.pdf
 • Завдання з KPDM_2020.pdf
 • Навчальний фільм.pdf
 • Навчальний фільм 'Редуктори'.html
 • Галерея студентських робіт.html
 • Побудова 3D-моделі косозубого колеса.htm
 • Побудова 3D-моделі корпуса редуктора.html
 • Навчальний фільм 'Підвісні конвеєри'.html
 • Дистанційна відеоконференція Zoom Деталі машин.pdf
 • Різьба-1.mp4
 • Різьба-2.mp4
 • Різьба-3.mp4
 • Різьба-4.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -1.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -2.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -3.mp4
 • Групи болтів_1.mp4
 • Групи_болтів_2.mp4
 • Групи болтів_3.mp4
 • Передачі_1.mp4
 • Передачі_2.mp4
 • Передачі_3.mp4
 • Пасові передачі _1.mp4
 • Пасові передачі_2.mp4
 • Пасові передачі_3.mp4
 • Пасові передачі_4.mp4
 • Пасові передачі_5.mp4
 • Пасові педедачі _6.mp4
 • Зубчасті передачі_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_2.mp4
 • Розрахунок зубчасті передач на згин_1.mp4
 • Розрахунок зубчастих передачі, згин_2.mp4
 • ланцюгові передачі 1.mp4
 • Ланцюгові передачі 2.mp4
 • ланцюгові передачі 3.mp4
 • Вали.html
 • косозубі передачі -1.html
 • косозубі передачі -2.html
 • черв_передачі.html
 • конічні_передачі.html
 • Підшипники.html
 • Підшипники-2.html
 • Підшипники-практичні.html
 • Шпонки-шліци.html
 • Стрічкові конвеєри.html
 • Компонування редуктора.html