Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

Теоретична механіка

worker

Гембара,
Наталя Олександрівна

доцент,
кандидат технічних наук

Питання_для_модулів_ПМ-2.pdf

Питання_для_модулів_ПМ-1.pdf

Лекції_1_7(статика).pdf

Лекції_8_13(кінематика).pdf

«Теоретична механіка» є однією з фундаментальних загальноосвітніх дисциплін вищої школи, на висновках якої базується підготовка бакалаврів у різних галузях знань, зокрема у галузі «Механічна інженерія». Теоретична механіка моделює навколишній світ використовуючи три основні моделі матеріальних об’єктів: матеріальна точка, абсолютно тверде тіло, механічна система. Ці три моделі надалі є основою для статичного, кінематичного та динамічного дослідження складних технічних систем.
Вивчення теоретичної механіки дає знання для розуміння механічних явищ, з якими будуть зустрічатись майбутні фахівці у практичній діяльності, а також для самостійного опанування нових питань технології, які виникають на межі різних галузей наук. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Теоретична механіка».

Короткий опис робочої програми   Силабус

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf
 • Деталі машин

 • Розрахунок механічних передач.pdf
 • Розрахунок_зєднань.pdf
 • Завдания по ІДЗ ДМ-1.pdf
 • Вибрані лекції з деталей машин.pdf
 • Галерея студентських робіт.pdf
 • 3D-моделі редукторів1.pdf
 • Завдання з KPDM_2020.pdf
 • Навчальний фільм.pdf
 • Навчальний фільм 'Редуктори'.html
 • Галерея студентських робіт.html
 • Побудова 3D-моделі косозубого колеса.htm
 • Побудова 3D-моделі корпуса редуктора.html
 • Навчальний фільм 'Підвісні конвеєри'.html
 • Дистанційна відеоконференція Zoom Деталі машин.pdf
 • Різьба-1.mp4
 • Різьба-2.mp4
 • Різьба-3.mp4
 • Різьба-4.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -1.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -2.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -3.mp4
 • Групи болтів_1.mp4
 • Групи_болтів_2.mp4
 • Групи болтів_3.mp4
 • Передачі_1.mp4
 • Передачі_2.mp4
 • Передачі_3.mp4
 • Пасові передачі _1.mp4
 • Пасові передачі_2.mp4
 • Пасові передачі_3.mp4
 • Пасові передачі_4.mp4
 • Пасові передачі_5.mp4
 • Пасові педедачі _6.mp4
 • Зубчасті передачі_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_2.mp4
 • Розрахунок зубчасті передач на згин_1.mp4
 • Розрахунок зубчастих передачі, згин_2.mp4
 • ланцюгові передачі 1.mp4
 • Ланцюгові передачі 2.mp4
 • ланцюгові передачі 3.mp4
 • Вали.html
 • косозубі передачі -1.html
 • косозубі передачі -2.html
 • черв_передачі.html
 • конічні_передачі.html
 • Підшипники.html
 • Підшипники-2.html
 • Підшипники-практичні.html
 • Шпонки-шліци.html
 • Стрічкові конвеєри.html
 • Компонування редуктора.html