Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

Опір матеріалів

worker

Угрин,
Любомир Степанович

доцент,
кандидат технічних наук

Згин_ІДЗ № 1_2.pdf

Рама_ІДЗ №3.pdf

Стійкість_ІДЗ № 4.pdf

ОМ Лекції 1.pdf

Питання до модулів.pdf

Дисципліна «Опір матеріалів» відноситься до числа загально інженерних дисциплін, яка закладає підґрунтя знань майбутнього фахівця з інженерної механіки.

Основною метою викладання дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців із сучасним станом науки про міцність, основними методами розрахунку елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість, та навчити правильно вибирати необхідні конструкційні матеріали та оптимальні розміри елементів конструкцій щоб забезпечити високі показники надійності, довговічності та безпечності при експлуатації механізмів та машин.

Використання знань та вмінь здобутих при вивченні курсу опору матеріалів дозволяє науково і обґрунтовано підійти до розв’язку інженерних завдань.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен володіти методикою розрахунків елементів конструкцій при осьовому навантаженні, крученні, зсуві та згині, а також при складних видах деформацій. Уміти проводити експерименти по дослідженню механічних властивостей (міцність, пружність, пластичність) матеріалів, вміти визначати переміщення перерізів елементів конструкцій, знати як користуватися таблицями державних стандартів на матеріали, сортаменту прокатних профілів. Повинен володіти методикою розрахунку статично-невизначених систем, знати і вміти визначати коефіцієнти запасу міцності, як при статичному так і динамічному навантаженні.

Знання основних фізико-хімічних характеристик матеріалів, теоретичних знань, методів розрахунку елементів машин та механізмів при різноманітних видах статичного та динамічного навантаження дає можливість провести перевірні та проектувальні розрахунки.

В процесі навчання студенти можуть закріпити теоретичні знання на практичних і лабораторних заняттях. При виконанні індивідуальних завдань студенти мають можливість користуватися ЕОМ, застосовуючи відповідні програми в комп’ютерному центрі кафедри.

Дисципліна забезпечена відповідним методичним матеріалом, літературою.

 

Короткий зміст робочої програми   Силабус
Робоча програма дисципліни    

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf
 • Деталі машин

 • Розрахунок механічних передач.pdf
 • Розрахунок_зєднань.pdf
 • Завдания по ІДЗ ДМ-1.pdf
 • Вибрані лекції з деталей машин.pdf
 • Галерея студентських робіт.pdf
 • 3D-моделі редукторів1.pdf
 • Завдання з KPDM_2020.pdf
 • Навчальний фільм.pdf
 • Навчальний фільм 'Редуктори'.html
 • Галерея студентських робіт.html
 • Побудова 3D-моделі косозубого колеса.htm
 • Побудова 3D-моделі корпуса редуктора.html
 • Навчальний фільм 'Підвісні конвеєри'.html
 • Різьба-1.mp4
 • Різьба-2.mp4
 • Різьба-3.mp4
 • Різьба-4.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -1.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -2.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -3.mp4
 • Групи болтів_1.mp4
 • Групи_болтів_2.mp4
 • Групи болтів_3.mp4
 • Передачі_1.mp4
 • Передачі_2.mp4
 • Передачі_3.mp4
 • Пасові передачі _1.mp4
 • Пасові передачі_2.mp4
 • Пасові передачі_3.mp4
 • Пасові передачі_4.mp4
 • Пасові передачі_5.mp4
 • Пасові педедачі _6.mp4
 • Зубчасті передачі_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_2.mp4
 • Розрахунок зубчасті передач на згин_1.mp4
 • Розрахунок зубчастих передачі, згин_2.mp4
 • ланцюгові передачі 1.mp4
 • Ланцюгові передачі 2.mp4
 • ланцюгові передачі 3.mp4
 • Вали.html
 • косозубі передачі -1.html
 • косозубі передачі -2.html
 • черв_передачі.html
 • конічні_передачі.html
 • Підшипники.html
 • Підшипники-2.html
 • Підшипники-практичні.html
 • Стрічкові конвеєри.html
 • Компонування редуктора.html