Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

Історія кафедри

tempus

Однією з кафедр факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії УАД є кафедра інженерної механіки, яку у 1998 року створено на базі двох кафедр – кафедри деталей машин і кафедри нарисної геометрії та машинобудівного креслення.

У серпні – вересні 1983 року кафедру було переведено в новий навчальний корпус по вул. Підголоско, 19. Кафедра, яка знаходиться в головному корпусі УАД, займає приміщен­ня загальною площею 470 м2, де працюють три навчальні лабораторії (опору матеріалів, тео­рії машин і механізмів, деталей машин), зал курсового проектування, два кабінети з інженер­ної механіки та два комп’ютерних класи.

У даний час викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на двох факультетах – факультеті комп’ютерної поліграфічної інженерії та факультеті видавничо-поліграфічної, інформаційної технології денної та заочної форм навчання: нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, нарисна геометрія та інженерна графіка, геометричне моделювання на ПЕОМ, теоретична механіка, прикладна механіка і основи проектування, опір матеріалів, тео­рія механізмів і машин, деталі машин і основи конструювання.

За останні десятиліття на кафедрі захищено 15 кандидатських і дві докторські дисертації, видано низку монографій, посібників і методичних розробок. що дозволило досягти оптимального рівня методичного забезпечення дисциплін кафедри і впровадити рейтингову систему контролю знань студентів.

В останні два десятиріччя з урахуванням сучасних тенденцій кафедра має значні до­сяг­­нення в комп'ютеризації навчального процесу – широко впроваджуються новітні комп’ю­терні технології у викладання навчальних дисциплін, зокрема, в курсове проектування меха­нізмів і деталей машин, поглиблює підготовку бакалаврів з комп’ютерного моделювання. Для на кафедрі функціонують три сучасні комп’ютерні класи.

Успішне застосування комп’ютерної техніки досягається відповідним програмним і методичним забезпеченням, розробленим безпосередньо доцентом С.М. Комаровим, а також запозиченим. Широко використовується AutoCAD, яка впроваджена в навчальний процес для автоматизованого створення креслень і твердотільних моделей. На її основі створено пакети програм розрахунку і проектування деталей машин. Переважна більшість студентів для виконання розрахункової і графічної частини курсових проектів з деталей машин і ТММ використовує комп’ютерну техніку.

У зв'язку з комп’ютеризацією дисциплін кафедри розширено й напрямки студентської наукової роботи. За її результатами студенти від кафедри з 1997 року стають постійними при­зерами зональних і всеукраїнських предметних олімпіад, студентських наукових кон­ференцій та конкурсів.

В останні роки кафедра стала стратегічним партнером всесвітньо відомої фірми AutoDesk, при кафедрі створено відповідний навчальний центр. Доцент Комаров С.М. є персональним представником цієї фірми в УАД. Дякуючи цьому, студенти і викладачі мо­жуть безоплатно користуватися розробками Autodesk.

Віхи історії кафедри

 • 1946 – створено кафедру деталей машин
 • 1946 – створено першу навчальну лабораторію опору матеріалів
 • 1946 – першим деканом механічного факультету УПІ у м. Львові став доцент В.Г. Шпиця
 • 1954 – 2006 – деканами механічного факультету в різні роки працювали: кандидати технічних наук доценти С.Г. Стельмащук (1985–1991), Д.В. Чабан (1991–2004)
 • 1952–1973 – на посаді директора, а згодом ректора УПІ працював доцент В.Г. Шпиця
 • 1957–1972 – кафедрою нарисної геометрії та машинобудівного креслення працював доцент В.М. Кох
 • 1973–1983 – завідувачем кафедри деталей машин працював доцент Я.І. Дуб
 • 1973–1979 – кафедрою нарисної геометрії та машинобудівного креслення завідував С.Г. Стельмащук
 • 1983–1994 – завідувачем кафедри деталей машин працював доцент В.О. Лаптєв
 • 1985 – кафедру обчислювальної математики та обчислювальної механіки очолив В.М. Гембара
 • 1988 – до кафедри деталей машин приєднано кафедру нарисної геометрії та машинобудівного креслення
 • 1994 – доцента А.Л. Бойчука призначено завідувачем кафедри деталей машин
 • 1998 – кафедру деталей машин перейменовано на кафедру інженерної механіки
 • 1998–1918 – кафедрою інженерної механіки завідував С.Г. Стельмащук
 • 2014 – на базі кафедри створено "Освітній центр Autodesk" , який очолив доцент Комаров С.М.
 • 2018 – завідувачем кафедри інженерної механіки обрано доцента М.Ф. Ясінського
 • Дисципліни, що читаються на кафедрі:

  • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
  • Нарисна геометрія
  • Інженерна графіка
  • Інженерна та комп'ютерна графіка
  • Геометричне моделювання на ПЕОМ
  • Теоретична механіка
  • Опір матеріалів
  • Теорія механізмів і машин
  • Деталі машин
  • Технічна механіка
  • Прикладна механіка та основи конструювання
 • Події кафедри

  Немає подій

  Архів методичних і наукових матеріалів

  Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

 • НГІіКГ_лабораторні.pdf
 • Лабораторна 1. Завдання.pdf
 • Лабораторна 2. Завдання.pdf
 • Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf