Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

За результатами наукових досліджень видано більше 10 навчальних посібників, серед них:

Також опубліковано:

 • статті у закордонних журналах;
 • статті в українських журналах з переліку ВАК України;
 • тези та матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах.

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

 • НГІіКГ_лабораторні.pdf
 • Лабораторна 1. Завдання.pdf
 • Лабораторна 2. Завдання.pdf
 • Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf