Українська академія друкарства
 • E-mail: kim417a@gmail.com
 • Телефон: +(38032)-242-23-65

Гембара Наталя Олександрівна

worker доцент,
кандидат технічних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 - - -
Прикладна механіка та основи конструювання АКТ-2 414
2 Прикладна механіка та основи конструювання АКТ-2 414
Прикладна механіка та основи конструювання АКТ-2 414
3 Технічна механіка ВП-21 404а
Технічна механіка ВП-23 404а

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Теоретична механіка ПМ-2 404а
Теоретична механіка ПМ-2 404а
2 Теоретична механіка ПМ-2 404а
Теоретична механіка ПМ-2 404а

Народилася 7 лютого 1971 року в м. Львові в сім’ї службовців. Освіта вища. Закінчила Львівський  державний  університет імені Івана Франка  у 1994 році за спеціальністю «Механіка», одержала кваліфікацію – «механік, математик-прикладник».

Дисертація «Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи захищена на спеціалізованій Вченій раді Д58.052.01 Тернопільського національного технічного університету  ім. Івана Пулюя у 2014 році.

У науковій роботі займається проблемами, що охоплюють питання теплопровідності та термопружності оболонкових елементів конструкцій та оболонкових елементів з покриттями. Тонкостінні елементи конструкцій є складовими машин і апаратів, теплоенергетичного обладнання тощо. Переважно такі елементи працюють в умовах інтенсивного нагрівання. Складність дослідження подібних задач вимагає залучення уточнених теорій пластин і оболонок, а також ускладнених теорій процесів. Наукові результати отримані в теорії пластин і оболонок дадуть можливість не тільки вдосконалити методи досліджень та оптимізації пластинчатих і оболонкових конструкцій, а й стати потужним фундаментом для інтенсивного розвитку цілого ряду нових наукових напрямів та прикладних досліджень.

Події кафедри

Немає подій

Архів методичних і наукових матеріалів

Технічна механіка

 • ТМ Лекції.pdf
 • Теорія механізмів і машин

 • Лекції_8_14_ТММ.pdf
 • Лекції_1_7_ТММ.pdf
 • Прикладна механіка та основи конструювання

 • Лекції_9_16_ПМіОК.pdf
 • Лекції_1_8_ПМіОК.pdf
 • Деталі машин

 • Розрахунок механічних передач.pdf
 • Розрахунок_зєднань.pdf
 • Завдания по ІДЗ ДМ-1.pdf
 • Вибрані лекції з деталей машин.pdf
 • Галерея студентських робіт.pdf
 • 3D-моделі редукторів1.pdf
 • Завдання з KPDM_2020.pdf
 • Навчальний фільм.pdf
 • Навчальний фільм 'Редуктори'.html
 • Галерея студентських робіт.html
 • Побудова 3D-моделі косозубого колеса.htm
 • Побудова 3D-моделі корпуса редуктора.html
 • Навчальний фільм 'Підвісні конвеєри'.html
 • Різьба-1.mp4
 • Різьба-2.mp4
 • Різьба-3.mp4
 • Різьба-4.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -1.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -2.mp4
 • Розрахунок різьби на міцність -3.mp4
 • Групи болтів_1.mp4
 • Групи_болтів_2.mp4
 • Групи болтів_3.mp4
 • Передачі_1.mp4
 • Передачі_2.mp4
 • Передачі_3.mp4
 • Пасові передачі _1.mp4
 • Пасові передачі_2.mp4
 • Пасові передачі_3.mp4
 • Пасові передачі_4.mp4
 • Пасові передачі_5.mp4
 • Пасові педедачі _6.mp4
 • Зубчасті передачі_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_1.mp4
 • Розрахунок зубч. передач на контактну міцність_2.mp4
 • Розрахунок зубчасті передач на згин_1.mp4
 • Розрахунок зубчастих передачі, згин_2.mp4
 • ланцюгові передачі 1.mp4
 • Ланцюгові передачі 2.mp4
 • ланцюгові передачі 3.mp4
 • Вали.html
 • косозубі передачі -1.html
 • косозубі передачі -2.html
 • черв_передачі.html
 • конічні_передачі.html
 • Підшипники.html
 • Підшипники-2.html
 • Підшипники-практичні.html
 • Стрічкові конвеєри.html
 • Компонування редуктора.html